Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przy podłączeniu nieruchomości do nie przejętych na majątek Eksploatatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej