Umowa o odprowadzanie ścieków przy podłączeniu nieruchomości do nie przejętej na majątek Eksploatatora sieci kanalizacyjnej