Twardość wody

Twardość wody

 

Ujęcie

 

Twardość w mg węglanu wapnia/litr
Borkowo 210
Roszkowo 56
Przejazdowo 141
Straszyn 254
Arciszewo 294
Rotmanka 226
Łęgowo 27
Jagatowo 256

 

Granice zakresu twardości od 60 do 500 mg węglanu wapnia według Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

sumaryczna zawartość magnezu i wapnia podzielić przez 17,85 = 1 stopień dH (niemiecki N) lub pomnożyć przez 0,056.

Skale twardości wody

Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:

  • stopniach niemieckich (°n lub °d) – 1 °n = 10,00 mg CaO w 1 litrze wody oraz 1 °n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody
    w literaturze niemieckojęzycznej oznaczanych jako °dH (niem. Grad deutscher Härte),
    w literaturze angielskojęzycznej również oznaczanych jako równoważna skala dGH (ang. degrees of General Hardness – stopnie twardości ogólnej)
  • stopniach francuskich (°f) – 1 °f = 10,00 mg CaCO3 w 1 litrze wody
  • milivalach na litr (mval/l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
Przeliczenie jednostek twardości wody[2]
°dH °e °fH ppm mval/l mmol/l
               
stopnie niemieckie 1 °dH = 1 1,253 1,78 17,8 0,357 0,1783
stopnie angielskie 1 °e = 0,798 1 1,43 14,3 0,285 0,142
stopnie francuskie 1 °fH = 0,560 0,702 1 10 0,2 0,1
ppm CaCO3 (USA) 1 ppm = 0,056 0,07 0,1 1 0,02 0,01
milival 1 mval/l = 2,8 3,51 5 50 1 0,50
mmol 1 mmol/l = 5,6 7,02 10,00 100,0 2,00 1

Jednostka 1 ppm określa 1 cząsteczkę CaCO3 na 1 milion cząsteczek roztworu.

Twardość wody użytkowej

Twardość wody pitnej według norm polskich powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/dm³[3]

Skala twardości wody

Lp. Stopień twardości wody [mval/l] [mg CaCO3­] [st. niemieckie] [mmol/l]
1 Woda bardzo miękka < 2 < 100 < 5,6 < 1
2 Woda miękka 2-4 100-200 5,6 – 11,2 1-2
3 Woda średnio-twarda 4-7 200-350 11,2 – 19,6 2 – 3,5
4 Woda twarda 7-11 350-550 19,6 – 30,8 3,5 – 5,5
5 Woda bardzo twarda > 11 > 550 > 30,8 > 5,5

 

BORKOWO  SZKOŁA – woda mieszana z SNG; według poboru z dnia 17 maja 2021

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń) mg/l CaCO₃ – 210; zakres od 60-500

WIŚLINKA SZKOŁA – SUW PRZEJAZDOWO; według poboru z dnia 16 marca 2021

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń) mg/l CaCO₃ – 141; zakres od 60-500

WOJANOWO SZKOŁA – SUW JAGATOWO; według poboru z dnia 17 maja 2021

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń) mg/l CaCO₃ 256; zakres od 60-500

ŁĘGOWO SZKOŁA – SUW ŁĘGOWO; według poboru z dnia 16 marca 2021

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń) mg/l CaCO₃ 27; zakres od 60-500

WIŚLINA SZKOŁA – SUW ROSZKOWO; według poboru z dnia 12 października 2021

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń) mg/l CaCO₃ – 56; zakres od 60-500

JUSZKOWO SKLEP ul. Raduńska 58a – SUW ARCISZEWO; według poboru z dnia 15 maja 2021

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń) mg/l CaCO₃ – 294; zakres od 60-500

STRASZYN SZKOŁA – SUW PRZEJAZDOWO; według poboru z dnia 16 marca 2021

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ( z obliczeń) mg/l CaCO₃ – 14; zakres od 60-500