Opłata za wodę i ścieki

Opłata za wodę i ścieki

Szanowni Klienci

EKSPLOATATOR  Sp. z o.o. informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Taryfa obowiązująca od 11 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług cena wody (zł/m3) 3,19 3,45 3,26 3,52 3,38 3,65
stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności wodomierza 2,09 2,26 2,09 2,26 2,08 2,25
cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,92 7,47 7,11 7,68 7,15 7,72
stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności wodomierza mierzącego wodą bezpowrotnie zużytą 2,09 2,26 2,09 2,26 2,08 2,25