Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości