Zgłoszenie awarii

Całodobowe numery alarmowe:

58 682 88 28

58 691 76 20

Przyjmujemy takie zgłoszenia, jak:

niekontrolowane wycieki wody,

brak wody lub jej zła jakość,

uszkodzone hydranty,

zapchane studnie kanalizacyjne.