Wstępna informacja techniczna

Eksploatator Sp. z o.o > Dla inwestora > Wstępna informacja techniczna
image_pdfimage_print

Wstępna informacja techniczna

Każdy zainteresowany, który chce dowiedzieć się czy dana działka budowlana znajduje się w zasięgu istniejącej lub planowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a także czy możliwe będzie podłączenie nowej nieruchomości do sieci może wnioskować o wstępną informację techniczną.

Jak wnioskować?

Wstępna informacja techniczna  wydawana jest na podstawie pisemnego zlecenia dostarczonego drogą elektroniczną  biuro@eksploatator.pl pocztą tradycyjną adres lub osobiście w siedzibie spółki adres.

Zapytanie powinno zawierać:

  • dane wnioskodawcy, w tym adres do korespondencji
  • informację o rodzaju sieci do której wnioskodawca chce się przyłączyć / wodociągowa/ kanalizacyjna
  • adres, numer i obręb działki
  • informację o budynku /istniejący/planowany/ w rozbudowie lub przebudowie
  • informację o typie zabudowy /jednorodzinna/ wielorodzinna/ obiekt biurowy/ obiekt handlowy/ obiekt użyteczności publicznej/obiekt produkcyjny/ obiekt magazynowy/
  • informację o spodziewanym zapotrzebowaniu na wodę
  • informację o rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków
  • plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową.

Informacja techniczna nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych ani do uzyskania uzgodnień.

Czas obsługi wniosku – od 14 do 30 dni roboczych