Ruszają przetargi na inwestycje wodno – kanalizacyjne

Ruszają przetargi na inwestycje wodno – kanalizacyjne

W spółce Eksploatator zakończono prace związane z dokumentacjami projektowymi i sprawami formalnymi, niezbędnymi do ogłoszenia przetargów na roboty budowlane w Straszynie, Rokitnicy, Świńczu i Borkowie.  

W Straszynie inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 2 000 m wraz z przyłączami i budową przepompowni ścieków. Zakres budowy dotyczy osiedla Nad Stawami oraz ulic: Objazdowej, Turkusowej, Topazowej, Złotej i Kwarcowej.

W Rokitnicy zaplanowano budowę 32 sztuk przyłączy sanitarnych wraz z fragmentami sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 600 m w ulicach: Szkolnej, Ogrodowej, Słonecznej, Bałtyckiej, Zacisze, Gerberowej, Spokojnej, Pogodnej, Jabłoniowej, Śliwkowej, Czereśniowej, Podmiejskiej, Wiśniowej, Sadowej i Topolowej.

Inwestycja w Świńczu obejmuje budowę ok. 400 mb sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 226 wraz z budową i przebudową 23 przyłączy sanitarnych do budynków.

Z kolei przy ul. Akacjowej w Borkowie powstanie stacja podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem na wodę pitną o pojemności ok. 400 m3. Realizacja zadania poprawi zaopatrzenie w wodę pitną oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe całej miejscowości.