Straszyn. Mamy projekt, szukamy wykonawcy

Straszyn. Mamy projekt, szukamy wykonawcy

Spółka Eksploatator, w związku z nierozstrzygnięciem, ponowiła przetarg na wykonawcę modernizacji głównej przepompowni ścieków w Straszynie, obsługującej wschodnią część gminy.

Wymiana pomp, armatury i całej technologii w zlokalizowanym przy rzece Raduni obiekcie to koszt rzędu 10 -12 mln zł, dlatego spółka zabiega o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Jednocześnie przy zmodernizowanej przepompowni powstanie zaprojektowany już zbiornik, który pozwoli na zwiększenie retencji, w godzinach największych napływów ścieków.

– Zabiegi te przyczynią się nie tylko do większej przepustowości układu kanalizacyjnego, co przy stale rosnącej licznie mieszkańców jest niezbędne, ale również poprawią bezpieczeństwo zachowania czystości wód rzeki Raduni – dodaje Jacek Kaszubowski, prezes spółki Eksploatator.