Monter – Serwisant

Monter – Serwisant

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO FIZYCZNE MONTER-SERWISANT

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Branża: wodociągowo-kanalizacyjna;

Kandydat na stanowisku będącym przedmiotem postępowania powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Prawo jazdy kat. B – samochód służbowy;
 2. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku;
 3. Wykształcenie kierunkowe (elektryka/elektronika/elektrotechnika/automatyka);
 4. Uprawnienia SEP do 1 kV lub powyżej;
 5. Bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień z zakresu elektryki, mechaniki, elementów sterowania, urządzeń peryferyjnych, pneumatyki, hydraulik;
 6. Umiejętność czytania schematów i rysunku technicznego;
 7. Dyspozycyjność – praca od poniedziałku do piątku – głównie praca na miejscu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:

 1. Kontrola maszyn i urządzeń produkcyjnych pod kątem ich sprawności i przydatności;
 2. Usuwanie awarii maszyn;
 3. Konserwacja maszyn i urządzeń zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 4. Podejmowanie działań zapobiegawczych w celu wyeliminowania ewentualnych przyczyn niesprawności maszyn i urządzeń;
 5. Wypełnianie dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami.

Oferujemy:

 1. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 2. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 3. Świadczenia socjalne;
 4. Posiłki regeneracyjne;
 5. Świąteczne paczki dla dzieci;
 6. Szkolenia i rozwój .

 Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Monter – serwisant;
 2. Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Monter – serwisant – rekrutacja
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 23.11.2022 r.;
 4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 5. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

 

Monter – serwisant (PDF)