Wojanowo. Nowa inwestycja poprawi zaopatrzenie w wodę

Wojanowo. Nowa inwestycja poprawi zaopatrzenie w wodę

Dobiegła końca budowę zbiornika retencyjnego o poj. 400 m3 i stacji podnoszenia ciśnienia.

– Wszystkie prace zostały zakończone, łącznie z zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają próby, przygotowania do rozruchu stacji i zgłoszenia obiektu do użytkowania – mówi prezes spółki Eksploatator Jacek Kaszubowski.

Inwestycja o wartości 2,3 mln zł miała na celu poprawę zaopatrzenia w wodę do celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych w sieci wodociągowej w miejscowościach Wojanowo, Będzieszyn i częściowo w Rusocinie.