Jagatowo. Powstał 300-metrowy odwiert

Jagatowo. Powstał 300-metrowy odwiert

Dobiegły końca prace wiertnicze w związku z budową studni głębinowej w Jagatowie.

Finalizacja prac geologicznych będzie możliwa po zamontowania specjalnego filtra, którego dostawy spółka Eksploatator spodziewa się na początku grudnia. Wówczas studnia, po niezbędnym procesie uruchamiania, zostanie oddana do użytku.

Nowa studnia zapewni wydobycie wody z warstwy kredowej. Taka woda ma małą zawartość żelaza i po uzdatnieniu, idealnie nadaje się do spożycia. Docelowo spółka będzie chciała rozbudować istniejącą tu stację uzdatniania wody i wybudować w jej sąsiedztwie zbiornik retencyjny. Kompleksowa inwestycja zabezpieczy w wodę nie tylko Jagatowo, ale również całą okolicę.