Specjalista ds. prawnych

Specjalista ds. prawnych

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PRAWNYCH

 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Określenie stanowiska: Specjalista ds. prawnych;

Zakres zadań :

 • Obsługa roszczeń sądowych i pozasądowych wobec Spółki we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną
 • Obsługa w zakresie udzielania zamówień publicznych we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną
 • Zapewnianie prawa do nieruchomości, w tym prawa służebności przesyłu
 • Bieżąca obsługa prawna Spółki we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną
 • Współprowadzenie spraw z zakresu udzielania dostępu do informacji publicznej
 • Procedowanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Procedowanie umów o przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Bezpośrednia obsługa klientów

Wymagania :

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Wykształcenie kierunkowe – prawo, administracja;
 • Zaawansowana wiedza z zakresu nieruchomości i zamówień publicznych;
 • Znajomość aktualnych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Dokładność, terminowość, doskonała organizacja pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Znajomość przepisów RODO.

Oferujemy :

 • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska;
 • Pracę na cały etat w oparciu o umowę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Specjalista
  prawnych;
 • Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Specjalista
  prawnych;
 • Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 08.07.2022 r.;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 • Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Ogłoszenie [PDF]