Jagatowo. Wiercimy nową studnię

Jagatowo. Wiercimy nową studnię

Spółka Eksploatator zleciła wykonanie odwiertu nowej studni głębinowej. Właśnie rozpoczęły się prace wiertnicze.

Nowa studnia będzie miała głębokość 320 m i zapewni wydobycie wody z warstwy kredowej. Taka woda ma małą zawartość żelaza i, po uzdatnieniu, idealnie nadaje się do spożycia. Docelowo spółka będzie chciała rozbudować istniejącą tu stację uzdatniania wody i wybudować w jej sąsiedztwie zbiornik retencyjny. Kompleksowa inwestycja zabezpieczy w wodę nie tylko Jagatowo, ale również całą okolicę.