Operator samochodów ciśnieniowych

Operator samochodów ciśnieniowych

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO FIZYCZNE OPERATOR SAMOCHODÓW CIŚNIENIOWYCH

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Branża: wodociągowo-kanalizacyjna;

Kandydat na stanowisku będącym przedmiotem postępowania powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C;
 2. Wykształcenie minimum zawodowe;
 3. Znajomość systemów kanalizacji, zasad działania;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:

 1. Obsługa samochody typu WUKO;
 2. Czyszczenie, udrażnianie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków;
 3. Usuwanie awarii i zatorów, itp. na sieci kanalizacyjnej;
 4. Obsługa kamery do telewizyjnej inspekcji kanalizacji;
 5. Konserwacja, przeglądy i  remonty na eksploatowanej przez Spółkę sieci i obiektach kanalizacyjnych.

Oferujemy:

 1. Możliwość przyuczenia;
 2. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 3. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 4. Świadczenia socjalne.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Operator samochodów ciśnieniowych;
 2. Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Operator samochodów ciśnieniowych;
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 15.04.2022 r.;
 4. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 5. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Ogłoszenie (PDF)

 

Rozmiar fontu
Duży kontrast