Monter instalacji sanitarnych

Monter instalacji sanitarnych

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Branża: wodociągowo-kanalizacyjna;

 1. Kandydat na stanowisku będącym przedmiotem postępowania powinien spełniać następujące kryteria:
 2. Prawo jazdy kat. B;
 3. Wykształcenie minimum zawodowe;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Dyspozycyjność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:
 1. Obsługa przepompowni ścieków;
 2. Montaż, demontaż, regulacja, naprawa i serwisowanie instalacji i urządzeń wod – kan na realizowanych projektach;
 3. Wykonywanie pracy zgodnie z dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń;
 4. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na realizowanych projektach.
 1. Oferujemy:
 1. Możliwość przyuczenia;
 2. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 3. Świadczenia socjalne.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Monter instalacji sanitarnych wodociągowo- kanalizacyjnych;
 3. Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Monter instalacji sanitarnych wodociągowo- kanalizacyjnych;
 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 24.01.2022 r.;
 5. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 6. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

 

Ogłoszenie

Rozmiar fontu
Duży kontrast