Przejazdowo. Przygotowania do zwiększenia produkcji wody z ujęcia

Przejazdowo. Przygotowania do zwiększenia produkcji wody z ujęcia

 

Nowy odwiert studni głębinowej w Przejazdowie został wyposażony w urządzenie pompowe i podłączony do układu stacji uzdatniania wody (SUW).

Po skompletowaniu niezbędnych zgód formalnych nowa studnia rozpocznie produkcję, czerpiąc wodę z kredowego poziomu wodonośnego (tj. z ok. 210 metrów głębokości).

Równolegle trwają prace badawcze związane z opracowaniem technologii planowanej rozbudowy stacji uzdatniania wody.

 

 

Rozmiar fontu
Duży kontrast