Rotmanka. Lepsza obsługa kanalizacyjna

Rotmanka. Lepsza obsługa kanalizacyjna

W październiku poznamy wykonawcę budowy przepompowni ścieków z Rotmanki do Gdańska.

Budowa nowej przepompowni ścieków oraz kolektora ciśnieniowego rozpocznie się jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji szacuje się na około 5,5 mln zł. Obiekt ten umożliwi zmianę kierunku przepływu ścieków z rejonu Rotmanki z pominięciem układu kanalizacyjnego miasta Pruszcz Gdański oraz zwiększy możliwości ich odbioru. Inwestycja stworzy warunki dla wykonywania nowych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej osiedli mieszkaniowych powstających w tym rejoni

Rozmiar fontu
Duży kontrast