Rokitnica. Chęć podłączenia do kanalizacji zgłoś do końca września!

Rokitnica. Chęć podłączenia do kanalizacji zgłoś do końca września!

W związku z zakończeniem prac w ramach III części III etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy spółka Eksploatator przypomina o możliwości zgłaszania chęci podłączenia nieruchomości (domów wybudowanych, w trakcie budowy lub z pozwoleniem na budowę) znajdujących się przy ulicy Bałtyckiej (w kierunku Przejazdowa).

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną na adres email: zamowienia@eksploatator.pl lub pisemnie do dnia 30 września 2021 r. Po tym terminie kolejne zgłoszenia i dodatkowe prace projektowe związane z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej w tej części miejscowości Rokitnica nie będą kwalifikowane do realizacji w tym etapie.

Rozmiar fontu
Duży kontrast