Przejazdowo. Trwają prace związane z uruchomieniem nowej studni

Przejazdowo. Trwają prace związane z uruchomieniem nowej studni

Powstała studnia głębinowa na ujęciu w Przejazdowie, zaopatrującym w wodę także mieszkańców Wiślinki, Bogatki, Bystrej i Dziewięciu Włók. Obecnie trwają prace związane z jej wyposażeniem i uruchomieniem.

Za dynamicznym rozwojem tej części gminy idą inwestycje wodno – kanalizacyjne. Nowa studnia głębinowa pozwoli czerpać wodę z kredowego poziomu wodonośnego (tj. z ok. 200 metrów głębokości). Na bazie przeprowadzanych obecnie badań jakości wody surowej, zostanie zaprojektowana rozbudowa stacji uzdatniania wody. W kolejnym etapie niezbędne będą również dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej na terenie ujęcia oraz magistrala wodociągowa z Przejazdowa do Wiślinki. Projekt magistrali jest obecnie przygotowywany.

 

Rozmiar fontu
Duży kontrast