Borkowo. Nowy obiekt na układzie kanalizacyjnym

Borkowo. Nowy obiekt na układzie kanalizacyjnym

Trwa budowa przepompowni ścieków przy ul. Kasztanowej w Borkowie.

Łącznie z wybudowanym wcześniej w ul. Tenisowej połączeniem kanalizacji sanitarnej do Gdańska polepszy gospodarkę ściekową w miejscowości Borkowo. Ograniczeniu ulegną problemy z podłączaniem kolejnych obiektów do kanalizacji sanitarnej – uważa Jacek Kaszubowski, prezes gminnej spółki Eksploatator.

Koszt inwestycji to ponad 550 tys. zł. Ze względu na konieczność jednoczesnej przebudowy sieci energetycznej, przewidywany termin uruchomienia przepompowni to czwarty kwartał bieżącego roku.

Rozmiar fontu
Duży kontrast