Przejazdowo, Wiślinka. Więcej mieszkańców i więcej wody

Przejazdowo, Wiślinka. Więcej mieszkańców i więcej wody

Powstaje studnia głębinowa na ujęciu w Przejazdowie, zaopatrującym w wodę także mieszkańców Wiślinki, Bogatki, Bystrej i Dziewięciu Włók.

Za dynamicznym rozwojem tej części gminy idą inwestycje wodno – kanalizacyjne. Nowa studnia głębinowa pozwoli czerpać wodę z kredowego poziomu wodonośnego (tj. z ok. 200 metrów głębokości). Zasoby i jakość wody będą znane po wykonaniu odwiertu. Na bazie tych przeprowadzonych badań jakości wody surowej, zostanie zaprojektowana rozbudowa stacji uzdatniania wody. Niezbędne będą również dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej oraz magistrala wodociągowa z Przejazdowa do Wiślinki. Spółka planuje wykonie tych inwestycji z wykorzystaniem środków inwestorów prywatnych, planujących budowę apartamentowców w Wiślince.

Rozmiar fontu
Duży kontrast