ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w GDAŃSKU

Logo_wfoshttps://wfos.gdansk.pl/

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Arciszewie

Zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Arciszewie” zostało zrealizowane przez Spółkę Eksploatator z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa pożyczki nr WFOŚ/P/4/2013 z 4.02.2013 r.).

MONTAŻ FINANSOWY ZADANIA
Koszt kwalifikowany zadania: 1 646 104,32 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 1 300 000,00 PLN
Środki własne: 346 104,32 PLN

OPIS PROJEKTU

   W ramach zadania w okresie od lutego 2013 do lutego 2014 r. wykonano:

  • wymianę istniejących urządzeń SUW: filtrów, zestawu hydroforowego, rurociągów, armatury, pomp i rozdzielni elektrycznej oraz automatyki,
  • montaż wieży napowietrzającej wodę,
  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V –150 m3,
  • wymianę pomp i armatury w studniach głębinowych,
  • montaż lampy UV i przenośnego urządzenia do chlorowania wody,
  • modernizację istniejącego budynku SUW,
  • zagospodarowanie strefy ujęcia wody.

W wyniku wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody w Arciszewie poprawiła się jakość wody podawana do sieci. Woda produkowana w stacji uzdatniania spełnia wszelkie wymogi odnośnie dopuszczalnych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków do gdańskiego systemu kanalizacji

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków do gdańskiego systemu kanalizacji” zostało zrealizowane przez Spółkę Eksploatator z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa pożyczki nr WFOŚ/P/71/2013 z 23.12.2013 r.).

MONTAŻ FINANSOWY ZADANIA
Koszt kwalifikowany zadania: 1 875 668,09 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 1 500 000,00 PLN
Środki własne: 375 668,09 PLN

OPIS PROJEKTU

   W ramach zadania w okresie od grudnia 2013 r. do września 2015 r. wybudowano:

  • kolektor tłoczny o długości 0,69 km odprowadzający ścieki z miejscowości Radunica do Gdańska św. Wojciecha
  • 1,15 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Straszyn, na osiedlu „Zorza” (jako uzupełnienie zadania realizowanego w ramach projektu POIiŚ)
  • 0,48 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Radunica (jako uzupełnienie zadania realizowanego w ramach projektu POIiŚ)

W ramach ww. inwestycji stworzono warunki dla podłączenia do kanalizacji 137 budynków i wyłączenia z użytkowania 18 zbiorników bezodpływowych.

Powrót

Eksploatator Sp z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn

tel./fax 58 691 76 20
58 691 76 21
58 682 88 28
biuro@eksploatator.pl

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.