O spółce

Zarząd

Prezes Zarządu – Marek Palusiński

Status Prawny

Spółka „EKSPLOATATOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana 18 stycznia 2005 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000228872. Zgodnie z umową spółki, czas trwania Spółki jest nieokreślony.

Struktura własnościowa

Własność komunalna jednoosobowa Spółka z o.o. Gminy Pruszcz Gdański (100%).

Organizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

Zadaniem statutowym Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Naszym celem jest dostarczenie czystej wody i niezawodny odbiór ścieków, przy najwyższej dbałości o środowisko naturalne. Działalność Spółki jest określona w oparciu o numerację Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000228872 przedmiotem tej działalności jest:

  • 41 00 A pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
  • 41 00 B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
  • 90 00 D odprowadzanie ścieków.

Dane spółki

NIP 604-00-22-502
REGON 193119760
KRS 0000228872
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
23 8335 0003 0118 1410 2000 0001

 

Rada Gminy zdecydowała się na powołanie własnej Spółki po kilkuletniej eksploatacji sieci gminnych przez firmy zewnętrzne:

  • Saur Neptun Gdańsk S.A. w latach 1995-2001
  • GPI „Szymanek” w latach 2001-2003
  • Spółka Wodna Pruszcz Sp. z o.o. w latach 2003-2004
  • Przedsiębiorstwo „WiK” Sp. z o.o. w 2005 roku

Projekty finansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Eksploatator Sp z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn

tel./fax 58 691 76 20
58 691 76 21
58 682 88 28
biuro@eksploatator.pl

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.