Eksploatacja

Pod całodobowym numerem 058 682 88 28 przyjmowane są zgłoszenia awarii. Zwracamy się z prośbą do wszystkich odbiorców o informacje dotyczące zdarzeń takich jak: niekontrolowane wycieki wody, brak wody, lub jej zła jakość, uszkodzone hydranty, zapchane studnie kanalizacyjne.

Odczyty i fakturowanie

Odczyty wodomierzy dokonywane są w cyklu dwumiesięcznym przez upoważnionego pracownika Spółki. Wszelkie uzgodnienia i informacje udzielane są telefonicznie bądź osobiście w godzinach pracy biura.

Eksploatator Sp z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

tel./fax 58 691 76 20
58 691 76 21
58 682 88 28
biuro@eksploatator.pl

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.