Cennik

Szanowni Klienci

EKSPLOATATOR  Sp. z o.o. informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Nowa taryfa obowiązująca od 11 czerwca 2018 roku.

Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług cena wody (zł/m3) 3,19 3,45 3,26 3,52 3,38 3,65
stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności wodomierza 2,09 2,26 2,09 2,26 2,08 2,25
cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,92 7,47 7,11 7,68 7,15 7,72
stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności wodomierza mierzącego wodą bezpowrotnie zużytą 2,09 2,26 2,09 2,26 2,08 2,25

 

OGŁOSZENIE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI OD DNIA 01.06.2017 R. DO DNIA 31.05.2018 R. ZATWIERDZONA UCHWAŁĄ RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NR XXX/42/2017 Z DNIA 12 KWIETNIA 2017 R.

Treść uchwały ……

Niniejsza tabela stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Pruszcz Gdański na okres 12 miesięcy od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r.

Lp. Wyszczególnienie Odbiorcy indywidualni Grupa 1 Podmioty gospodarcze Grupa 2
Netto Brutto Netto Brutto
1. Cena za dostarczoną wodę (zł./m3) 3,12 3,37 3,12 3,37
2. Opłata abonamentowa – woda (zł. za miesiąc za odbiorcę ) 2,20 2,38 2,20 2,38
3. Cena odbieranych ścieków ( zł./m3) 6,42 6,93 6,42 6,93
4. Opłata abonamentowa – ścieki (zł. za miesiąc za odbiorcę) 2,20 2,38 2,20 2,38

Na dzień zatwierdzenia taryfy stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

 

„EKSPLOATATOR” Spółka z  o.o. informuje, że płatności za usługi należy dokonywać w terminach wskazanych na fakturze:

  • w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim (bez prowizji) przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto:
  • Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 23 8335 0003 0118 1410 2000 0001
  • w kasie siedziby Spółki, od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 – 14:00   (UWAGA! – W piątki kasa jest nieczynna)

TARYFA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 15.02.2016 – 31.05.2017

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Działając na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm. ) informuję, że z dniem 15 lutego 2016 r. wchodzą w życie na terenie Gminy Pruszcz Gdański taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, które obowiązują do dnia 31 maja 2017 r.
Czas obowiązywania został przedłużony Uchwałą Nr XXVI/120/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2016 r. Kliknij ……

Lp. Wyszczególnienie Odbiorcy indywidualni Grupa 1 Podmioty gospodarcze Grupa 2
Netto Brutto Netto Brutto
1. Cena za dostarczoną wodę (zł./m3) 3,11 3,36 3,11 3,36
2. Opłata abonamentowa – woda (zł. za miesiąc za odbiorcę ) 2,00 2,16 2,00 2,16
3. Cena odbieranych ścieków ( zł./m3) 6,40 6,91 6,40 6,91
4. Opłata abonamentowa – ścieki (zł. za miesiąc za odbiorcę) 2,00 2,16 2,00 2,16

 

Eksploatator Sp z o.o.
ul. Sportowa 25
Rotmanka (stara)
83-010 Straszyn

jpk.info.pl - certyfikat statusu na białej liście VAT

tel./fax 58 691 76 20
58 691 76 21
58 682 88 28
biuro@eksploatator.pl

© 2015 EKSPLOATATOR SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone.