Specjalista ds. przetargów

Specjalista ds. przetargów

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PRZETARGÓW

 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Określenie stanowiska: Specjalista ds. prawnych;

 

Zakres zadań :

 • Zapewnianie prawa do nieruchomości, w tym prawa służebności przesyłu;
 • Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną;
 • Bieżąca obsługa prawna Spółki we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną;
 • Obsługa roszczeń wobec Spółki we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną;
 • Współprowadzenie spraw o udzielanie dostępu do informacji publicznej;
 • Procedowanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
 • Procedowanie umów o przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Bezpośrednia obsługa klientów.

 

Wymagania :

 • Wykształcenie kierunkowe – prawo, administracja; Nie jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy z radcami prawnymi/adwokatami;
 • Wiedza z zakresu nieruchomości i zamówień publicznych;
 • Znajomość aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Dokładność, terminowość, doskonała organizacja pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Znajomość przepisów RODO.

 

Oferujemy :

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska;
 • Pracę na cały etat w oparciu o umowę;
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Specjalista ds. przetargów;
 • Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Specjalista ds. przetargów;
 • Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 06.10.2022 r.;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 • Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Specjalista ds. przetargów ogłoszenie (PDF)