ZP/19/2022

ZP/19/2022

„Eksploatator” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.:

1. „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4″

2. „Budowa zbiornika żelbetowego na ścieki sanitarne na terenie przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie ZP_19_2022

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany – przebudowa przepompowni.zip

Załącznik nr 10 – Budowa zbiorników na terenie przepompowni.zip

Załącznik nr 11 – Ekspertyza techniczna stanu istniejącego przepompowni.zip