ZP/20/2021

ZP/20/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego dot. wykonania robót budowlanych dla zadania: „Odprowadzenie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i fragmentu miejscowości Straszyn w gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej”

OGŁOSZENIE (PDF)
BADANIA GEOLOGICZNE
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIAR
SPECYFIKACJA

Odpowiedź na zapytanie potencjalnego wykonawcy
Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców oraz przedłużenie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców 15.09.2021
Odpowiedź na pytanie potencjalnego wykonawcy 15.09.2021

Rozmiar fontu
Duży kontrast