Wiślinka. Będzie więcej wody

Wiślinka. Będzie więcej wody

Na zlecenie spółki Eksploatator powstaje dokumentacja projektowa magistrali wodociągowej z Przejazdowa do Wiślinki.
Projekt będzie gotowy w połowie przyszłego roku. Następnie niezwłocznie ruszy budowa tego rurociągu. Zwiększy on możliwości dostarczania wody z Ujęcia w Przejazdowie w rejon miejscowości Wiślinka.
Jednocześnie spółka przygotowuje rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przejazdowie.
– Obecnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową SUW z wykorzystaniem wody z będącej na ukończeniu studni kredowej – wyjaśnia prezes Jacek Kaszubowski.
Rozmiar fontu
Duży kontrast