Specjalista ds. umów

Specjalista ds. umów

EKSPLOATATOR SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W ROTMANCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. UMÓW

 

Nazwa i adres jednostki: Eksploatator Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance,
ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn;

Określenie stanowiska: Specjalista ds. umów;

Zakres zadań :

 • Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • Procedowanie zawierania lub rozwiązywania umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 • Procedowanie umów o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
 • Przygotowywanie i weryfikowanie umów z kontrahentami (głównie na dostawę wody i odbiór ścieków);
 • Ewidencjonowanie w systemie podpisanych umów i prowadzenie rejestru kontrahentów;
 • Obsługa Klientów Spółki (bezpośrednia oraz z wykorzystaniem kanałów komunikacji),
  w zakresie dotyczącym zawierania/rozwiązywania umów: o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz o zaopatrzenie nieruchomości w wodę i/lub odprowadzenie ścieków;
 • Okazjonalnie praca w terenie – spotkania z właścicielami nieruchomości w sprawach związanych z zawieraniem ww. umów;
 • Wsparcie procesu zwiększającego efektywność windykacji należności, w zakresie danych Klientów – przy współpracy z Kancelarią;
 • Archiwizacja zawieranych umów przyłączeniowych oraz zaopatrzeniowych;
 • Dbanie o poprawność oraz aspekty merytoryczne we współpracy z innymi działami.

Wymagania :

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Wykształcenie kierunkowe – prawo, administracja;
 • Zaawansowana wiedza z zakresu umów;
 • Znajomość aktualnych przepisów dotyczących prawa wodnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeks Cywilny;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Dokładność, terminowość, doskonała organizacja pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Znajomość przepisów RODO.

Oferujemy :

 • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska;
 • Pracę na cały etat w oparciu o umowę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z adnotacją o oczekiwanym wynagrodzeniu;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Elektronicznie: biuro@eksploatator.pl w treści e-maila wpisując: Specjalista
  umów – rekrutacja;
 • Listownie: Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn – dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę opisaną: Specjalista
  umów – rekrutacja;
 • Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 21.06.2021 r.;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami;
 • Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Specjalista ds.umów PDF

Rozmiar fontu
Duży kontrast