Umowa o odprowadzanie ścieków przy podłączeniu nieruchomości do nie przejętej na majątek Eksploatatora sieci kanalizacyjnej

Rozmiar fontu
Duży kontrast