Twardość wody

Twardość wody

Ujęcie [mg CaCO3/l] stopień
francuski [0F]
stopień
niemiecki[0N]
stopień
angielski[0A]
[mval/l] [mmol/l]
Wiślinka-szkoła 50 5,0 2,8 3,5 1,0 0,5
Roszkowo 48 4,8 2,7 3,4 1,0 0,5
Przejazdowo 141 14,1 7,9 9,9 2,8 1,4
Straszyn-Galeon 275 27,5 15,4 19,3 5,5 2,8
Arciszewo 282 28,2 15,8 19,7 5,6 2,8
Rotmanka 216 21,6 12,1 15,1 4,3 2,2
Łęgowo 80 8,0 4,5 5,6 1,6 0,8
Jagatowo 240 24,0 13,4 16,8 4,8 2,4

Granice zakresu twardości do 500 mg węglanu wapnia według Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Rozmiar fontu
Duży kontrast